דרכי פעולה

1. פגישות תיאום

הבית יוזם קבוצות חשיבה ומפגשים בין תושבים מקהילות שכנות בליבת הארץ.

2. מנקים את השנאה

הבית מיישם חזון וערכים באמצעות פעולה בין קהילתית ועשייה למען הטבע והסביבה.

72973773_1417916768363491_74195773240576

3. דיון ציבורי

הבית מקדם ועידות בהן שיח מאתגר ופתוח מתקיים במעמד פומבי בבית אורי צבי בירושלים.

83444384_1517507055071128_87204137786020