הצהרת משימה

הבית הוא ארגון ישראלי-פלסטיני המתמקד בפיתוח קשרים בין תושבים יהודים וערבים מהקהילות השכנות והעוינות ביהודה, השומרון וירושלים, מקדם פעילות על בסיס הכבוד לאדם ולאדמה, ומעלה לדיון ציבורי את סוגיית העתיד הפוליטי של ארץ ישראל.

 

מטרת הבית היא לייצר תהליך הדרגתי מלמטה, בין אוכלוסיות מהשטח, שיוביל להתהוותו של מתווה פוליטי לעתיד משותף, לשגשוג, לבטחון, ולכבוד בין תושבי הארץ, כחלקים שונים בתמונה אחת, שלמה ומאוחדת.

 

הבית פתוח באופן בלעדי לבני המקום ומתנגד להתערבותם של בעלי אינטרסים זרים בסכסוך על ארץ ישראל.

ערכים ומטרות

1. הבית רואה כערך עליון את הפעולה למען עתיד משותף בין תושבי הארץ, כחלקים שונים למען השלם שגדול ממרכיביו - אחדות ולא אחידות.

 

2. הבית מתמקד בבניית קשרי אמון בין קהילות שכנות ועוינות ביהודה והשומרון כאבן יסוד בדרך לשלום אמת.

 

3. הבית מקדם שיתוף פעולה כוללני הפתוח למגוון הרחב של הזהויות, הדעות והאמונות של תושבי הארץ.

 

4. הבית מעצב חזון בהתהוות ולא פתרון מקובע ודוגמטי, המבוסס על הערכות מצב תדירות וחשיבה ביקורתית התואמת את העובדות ההיסטוריות, המציאות המתהווה בשטח והחזון לעתיד משותף בכל הארץ ולכל יושביה.

 

5. הבית מתנהל על פי עקרון הסבלנות וההדרגתיות מתוך ידיעה שהסכסוך ארוך השנים לא יגיע לסיומו בין לילה, ומתוך ההבנה שלמזרח התיכון, בשונה מהמערב, תפישת זמן ייחודית משלו.

 

6. הבית פותח את דלתו גם לבעלי דעות קיצוניות שהודרו עד כה מהמשא ומתן, ובעיקר לאלו אשר חיים את השאיפות של בני עמם באופן המלא ביותר ורואים את הארץ כיחידה גאוגרפית אחת שאיננה ניתנת לחלוקה.

 

7. הבית פועל מתוך אמונה כי עם ישראל חזר לארץ אבותיו וכי הערבים נשארו ויישארו בארץ כתוצאה מרצון ה׳ ומייעוד משותף שעליו יש לערוך בירור.

 

8. הבית מכיר בקשרים השונים והייחודיים של היהודים והערבים לכל חלקי הארץ.

 

9. הבית מתמודד מול מכשולים פסיכולוגיים, חברתיים, כלכליים, אינטלקטואלים ופיזים שמונעים את יצירת המסגרת לחיבור בין הצדדים השונים, למשל: מנטליות הקורבן, הרשות הפלסטינית, חמאס, השלטון הצבאי הישראלי, ארגוני חרם, חוסר מימון לתנועות שלום שלא תומכות בפתרון שתי המדינות, וארגונים וממשלות זרות המנציחים את הסכסוך.

 

10. הבית מתנגד לחלוקת הארץ, למתווה ההפרדה ולתוכנית שתי המדינות על בסיס המודל הכושל של הסכם אוסלו.

 

11. הבית תומך בביטול הסכם אוסלו ומקדם חלופה רעיונית לתהליך השלום המסורתי, המיועדת למעורבותם ולשיקול דעתם הבלעדי של תושבי ארץ ישראל השלמה.

 

12. הבית מסרב לשרת בעלי אינטרסים זרים, מתנגד להתערבות הקהילה הבינלאומית בתהליך השלום, עוקף את תעשיית השלום הממומנת ומושפעת על ידי גורמים חיצוניים ושולל את התפישה הכושלת של ״שתי מדינות לשני עמים״ שהרחיקה את השלום בעשורים האחרונים.

 

13. הבית מאמין שהסכסוך על ארץ ישראל משפיע לרעה גם על כלל המזרח התיכון, וגורם לנתק בין העמים שמוביל להחמצת ההזדמנות לברכה רוחנית וכלכלית. שיתוף פעולה בין-אזורי יביא לפריחת המזרח התיכון ולכך שהן מדינת ישראל והן הערבים שיהיו חלק ממנה יתחברו למקומם הטבעי, כחלק ממשפחת העמים השמים, בני אברהם אבינו, ויובילו יחד את הציביליזציה האנושית המאמינה באל אחד.