המטרה:

אנשים מזהויות שונות מנקים את הארץ באופן הייחודי לכל מקום וקהילה, ביחד וגם לחוד, ולמטרה אחת: בניית אמון בין אנשים מקהילות עוינות בשילוב פעולה ישירה למען הטבע ואיכות הסביבה.

ירושלים
גוש עציון
חברון
Show More
תל אביב
מחנה פליטים עיידה
תקוע
Show More

משפט שלמה: האישה שבחרה בחלוקת הילד כשלה בטיעון על הזכות לאמהות.

משפט הבית: אנשים שבוחרים בחלוקת המולדת נכשלים בטיעון על הזכויות לארץ.

פסק דין הבית: אשפה תמורת שלום במקום שטחים תמורת שלום.

 

חלק מנקים למען אהבת המולדת.

חלק מנקים למען הטבע ואיכות הסביבה. 

חלק מנקים למען קדושת ארץ ישראל, ירושלים והר הבית.

 

תהיה הסיבה אשר תהיה, העשייה המשותפת היא למען משהו שגדול יותר מכולנו.

 

זו זכות לחיות בארץ הקודש, ולכן חובה עלינו להתייחס אליה בהתאם.

יריחו
חיפה
דורא
Show More
עזה
בודרוס
בית לחם
Show More

הרקע

 

מנקים את השנאה היא היוזמה המרכזית של ארגון הבית. העשייה מכוונת במטרה לייצר סביבה יותר נקייה ופחות עוינת בין אנשים ובין קהילות, ועל בסיס של אחדות למען השלם שגדול יותר מסך כלל מרכיביו השונים - הטבע, המולדת או ארץ הקודש, עליה בפועל אנו מחרפים את נפשנו ורבים, ורבים בקרבנו, למרבה החרפה, מבזים אותה ומתייחסים אליה כאל מאפרה או מזבלה.

 

השמירה על כבוד הארץ באמצעות הניקיון הפיזי שלה היא הבסיס לפעולות משותפות וגם נפרדות לבניית אמון, באופן פסיכולוגי, בין תושבים וקהילות עוינות ברחבי הארץ, ויצירת קשרים באמצעות עשייה משותפת על בסיס כבוד בין אדם לאדם ובין אדם לאדמה. הפעולות נעשות ביחד וגם לחוד, על מנת לבטא את ההבדלים והייחודיות של כל תרבות וקהילה.

 

״מנקים את השנאה״ מתקיימת בעיקר ביהודה והשומרון ובחלקים שונים בארץ, ומשלבת עשייה יחד עם חינוך לאחריות ומודעות סביבתית ותרבותית, ללא משכורות, ללא מימון של קרנות זרות וכמעט ללא השקעה כלכלית.

עבידייה
ירושלים
תל אביב
Show More
חוסאן
חוסאן
יריחו
Show More

מבחן הבית

 

• אין לאנשים זכות לטעון שהארץ היא ביתם כל עוד הם מתייחסים אליה כמזבלה או מאפרה.

• אין לאדם זכות להתלונן על המציאות כל עוד לא לקח על עצמו אחריות במטרה לעשות את הארץ למקום מחייה נקי וטוב יותר למען כלל תושביה.

• אם בחרת להתנגד לניקיון הבית שלנו - כנראה שזה לא הבית שלך.

 

כארגון, הבית מעמיד את עצמו במבחן הסבלנות וההתמדה. בכוונתנו להפחית ולטהר את ארץ ישראל משנאה ומזיהום הסביבה, ולכן, גם אם טרם השגנו את יעדינו, בינתיים ניקינו את ארצנו, עשינו משהו לטובת הכלל, והראינו שאנו ראויים לזכות שבאה מתוך הכבוד לארץ.

אחרי
במהלך
לפני
Show More
Show More

עקרונות מרכזיים בפעילות זו:

 

1. פשטות: יש להצטייד במצלמה, מדבקות של מא״ה, שקיות אשפה שחורות ולבנות, כפפות, נוזל חיטוי וקפה שמיועד לשיח בין המשתתפים לאחר הפעילות.

2. כוללניות: הפעילות פתוחה לכלל הציבור ומכל מקום ברחבי הארץ. גם תיירים מוזמנים לסייע. 

3. סדר ובטיחות: איסוף האשפה המשותף אינו מיועד לייצר חיכוכים מול סמכויות אכיפת החוק וסיכון של חיי אדם. 

 

בסופו של דבר, אנחנו משפחה שמית אחת ומכירים אחד את השני אלפי שנים. ההווה איננו מצב קבוע, והמציאות ממשיכה ותמשיך עוד להתהוות מול עינינו. מה שהיה נכון אתמול, כמו גם מה שהיה נכון לפני מאות ואלפי שנים, לא בהכרח נכון בימינו. הודות למהפכת המידע בתקופתנו, גם השנאה, האדישות, הבורות והמלחמה בינינו לא יישארו לנצח.

 

האשפה ובדלי הסיגריות שנמצאים בכל הארץ הם הזדמנויות ליצירת תהליך של חיבור ממקום של הבדלים.

 

 

מנקים את השנאה: אחדות מתוך הבדלים