קווי מתאר פוליטים

36459793_1058142781007560_47446174595568

בשלב זה, הבית מקדם ותומך במתווה הפוליטי הבא:

1. שיבת ריבונות ישראל לכלל שטחי C.
2. החלת החוק הישראלי על כ50,000 תושבים במרחב הכפרי המערבי של אזור בית לחם: חוסאן, בתיר, וואדי פוקין ונחאלין.
3. שלטון אזורי לערביי יהודה והשומרון המבוסס על תוכנית האמירויות של ד״ר מרדכי קידר.
במקום הניסיון הכושל לחלוקת הארץ ולהקמתה של מדינה פלסטינית, אנו מציעים להוסיף דרג ממשל
חדשני וייחודי למדינת ישראל - ובכך לאפשר פתיחה מדורגת של הדלת לערביי יהודה והשומרון
ולקבלתם כחלק בישראל, כתושבים או כאזרחים. המערכת הפוליטית המשותפת תבוא לידי ביטוי בכך
שהיהודים וערביי ישראל יחוו אותה כמדינה יהודית וריבונות ישראלית על כל ארץ ישראל השלמה,
וערביי יו״ש יחוו אותה כשלטון עצמי המבוסס על ערכים דמוקרטיים לתושבי הערים הערביות. מידת
העצמאות של אמירויות אלו והיחסים בינן לבין מדינת ישראל תיקבע בשלבים הבאים של התהליך
הכולל.
העקרונות המדיניים של הבית:
1. מטרת העל הפוליטית של הבית היא ליצור ברית בין מדינת ישראל והעם היהודי לבין הערבים ומגוון השבטים והקהילות בארץ ישראל ולסיים את המלחמה בין העמים.
2. הבית תומך בשיבה מדורגת של ריבונות ישראלית לכל חלקי הארץ.
3. הבית תומך בסיום השלטון הצבאי הישראלי על ערביי יהודה והשומרון.
4. הבית תומך בשיוויון בזכויות האדם לכלל תושבי הארץ: חופש התנועה, שיוויון בפני החוק ובטחון
אישי וקולקטיבי.
5. הבית תומך בשיוויון הזדמנויות פוליטי ובמתן זכויות אזרחיות המותנות בקבלת חובות לכלל תושבי
ישראל.
6. הבית תומך באחדות הכלכלית של כל הארץ ובשותפות כל תושביה בעיצוב עתידה הכלכלי.
7. הבית תומך בניסוח חוקה אחת ומשותפת לכלל תושבי ישראל.
8. הבית תומך בהוספת דרג ממשל אזורי למדינת ישראל, אשר יבטיח שיוויון בזכויות האדם ושיוויון
הזדמנויות פוליטיות לכלל תושביה. הבית מקדם הוספת מערכת ממשל אזורי, המבוססת על שילוב בין פדרליזם ערבי (על פי קווי המתאר של איחוד האמירויות הערביות), פדרליזם מערבי (על פי קווי
המתאר של שווייץ) וערכים מדיניים מתורת ישראל התואמים את המציאות בימינו.
 
• הבית מוצא בניסיונות מתקדמים וראויים לציון, כמו תוכנית האמירויות של ד״ר מרדכי קידר ופרויקט
הקנטונים של אריה הס, כראויים לקידום, תמיכה ושילוב במתווה המדיני הכולל שלנו. מתוך שילוב
ראייתם הפוליטית המזרח תיכונית והמערבית גם יחד, אנו שואבים משני הוגי דעות אלו השראה לתכנון ובניית דגם ממשל המבוסס על דגמים שכבר קיימים ומתפקדים בהצלחה רבה במדינות משגשגות בעולם, ולהתאימו לצרכים הייחודיים של הארץ על כלל תושביה. פירוט על הממשל האזורי מופיע בנספחים המצורפים לעקרונות המדיניים של הבית.
• מתוך כבוד למחלוקת לשם בירור סוגייה הגדולה מכולנו, דלת הבית פתוחה לדיון כולל ומקומי. בנוסף לאנשים הרואים עמנו עין בעין, אנו מזמינים לדיון חשוב זה גם, ובעיקר, את בעלי הדעות עמם יש לנו מחלוקות המתנגדים למתווה שאנו מקדמים. הבית פתוח לדיון על כל התוכניות, לרבות אלו שלא תואמות את ערכינו, כולל פתרון 2 המדינות.
• הבית מחויב לבחון כל תוכנית מדינית מקומית וכל רעיון פוליטי מקורי מאת תושבי הארץ.
• הבית תומך בתפישה המשלבת מספר רעיונות מדיניים התואמים את ערכינו לחזון אחד.
• הבית שומר על הזכות להמשיך וללטש את קווי המתאר הפוליטים עד אשר יבשילו התנאים לנוסחא
סופית ומוסכמת.

נספחים:

6433EC21-1D1D-46F0-95AC-4C32BBCBA81B.JPG